INSTALACJA BTS 2G/3G/4G BTS NOKIA 5G

Instalacja Rf modułów,okablowania,anten sektorowych

Instalacja System Modułów,commissioning urządzen Nokia

SWAP urządzeń,anten,RF modułów

Commissioning&Integracja SM Airscale / ASIB

Dokumentacja powykonawcza

Wszyscy pracownicy naszej firmy legitymują się wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem zdobytym w pracy dla globalnych telekomów. Posiadają uprawnienia do pracy na wysokości, certyfikaty Nokia, uprawnienia SEP oraz inne dokumenty niezbędne do pracy na terenie Polski raz Europy Wykonujemy instacje w Niemczech,Belgi,Holandi oraz w Czechach.

INSTALLATION BTS 2G/3G/4G BTS NOKIA 5G

Installation of RF modules, cabling, antennas

Installation of Modules System, commissioning of Nokia units

SWAP units, antennas, RF modules

Anritsu Site master Testing / PIM Testing

Commissioning&Intergration SM Airscale / ASIB

Post-completion documentation / Quality Reporting

All employees of our company have high qualifications and experience gained while working for global telecoms. They have permissions to work at height, Nokia certificates, SEP qualifications and other documents necessary to work in Poland and Europe We make installations in Germany, Belgium, the Netherlands and the Czech Republic

Zrealizowane Projekty // Completed Projects

POLSKA :   GULL POLKOMTEL,LTE2600 FDD , NOKIA 5G / NOKIA 2600 TDD .

NIEMCY/GERMANY :    NOKIA GU7 , GU8, DIANA 3, GL900 , UL2100 , A2G EON .

CZECH REPUBLIC : BELGIUM : NETHERLANDS :    A2G EON .

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img